Uprava Škole

Voditeljica: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
Zamjenica voditeljice: doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević
Programski tajnik: dr. sc. Igor Marko Gligorić

Prvi je voditelj (tada direktor) Zagrebačke slavističke škole bio Franjo Grčević (1972–1981). Nakon njega dužnost direktora preuzeo je Mladen Kuzmanović, koji je Školu vodio od 1982. do 1998. (kao tajnik 1972, pomoćnik direktora 1973–1981). Marko Samardžija, Krešimir Nemec i Ivo Pranjković voditelji su 28. seminara (1999). Stipe Botica voditelj je Škole od 2000. do 2004. Od 2005. do 2008, od 34. do 37. seminara, Zagrebačku slavističku školu vodio je Krešimir Bagić. Od 2009. do 2012, od 38. do 41. seminara, Zagrebačku slavističku školu vodio je Krešimir Mićanović. Od 2013. do 2016, od 42. do 45. seminara, voditelj je Tvrtko Vuković, a od 2017. do 2021, od 46. do 49. seminara Tatjana Pišković.

U organizaciji seminara uz direktora (voditelja) Škole sudjelovali su pomoćnici direktora: Josip Vončina (1972), Stjepan Damjanović (1981–1991, kao tajnik 1974–1977, 1980), Marko Samardžija (1990–1992), Mateo Žagar (1993–1995); zamjenici voditelja: Nebojša Koharović (1996–1998, kao tajnik 1999), Leo Rafolt (2005–2006), Krešimir Mićanović (2007–2008), Tomislav Bogdan (2009–2012), Tatjana Pišković (2013–2016), Ivana Brković (2017–2018), Lana Molvarec (2019–2021); (programski) tajnici: Predrag Jirsak (1973), Vinko Brešić (1978–1979), Vesna Kosovac (1979), Zvonko Kovač (1979), Borislav Pavlovski (1981–1987), Mirna Velčić (1981), Evelina Rudan (2001–2002, 2004), Boris Kuzmić (2003), Ivana Vidović Bolt (2007–2008), Anera Ryznar (2009–2012), Lana Molvarec (2013–2016), Ana Ćavar (2017–2018), Iva Nazalević Čučević (2019–2021).

Računovodstvene poslove obavljale su računovođe (financijske tajnice) Štefica Barbalić (1972–1976), Mira Sokolić (1980–1991), Božena Jurčić (1976–2018) i Marta Kozina (2019–2020), a dužnost administrativne tajnice Biserka Brozd (Kudrna) (1972–2002), Nevenka Vručina (od 2003. god.). Poslove tehničke potpore obavljao je Slavko Ribić (1972–1998).