Tematski ciklusi predavanja i njihovi voditelji od 1997.

Godina Naslov Voditelj
1997. Leksičko normiranje u hrvatskome standardnome jeziku Ivo Pranjković
Suvremena hrvatska književnost Cvjetko Milanja
1998. Hrvatski jezik 1945–1995 Ivo Pranjković
Velika imena hrvatske književnosti (I) Krešimir Nemec
1999. Hrvatski jezični prostor u prošlosti i danas Ivo Pranjković
Velika imena hrvatske književnosti (II) Krešimir Nemec
2000. Hrvatski jezik u kontaktu (I) Ivo Pranjković
Marko Marulić (1450–1524): Europski znak i hrvatski model Mirko Tomasović
2001. Hrvatski jezik u kontaktu (II) Ivo Pranjković
Najnovije tendencije u hrvatskoj književnosti Krešimir Nemec
2002. Hrvatski glagolski sustav Ivo Pranjković
Žena u hrvatskoj književnosti i kulturi Krešimir Nemec
2003. Imenske riječi u hrvatskome jeziku Ivo Pranjković
Hrvatska književna topografija Krešimir Nemec
2004. Suznačne riječi u hrvatskome jeziku Ivo Pranjković
Europski okvir hrvatske književnosti Krešimir Nemec
2005. Raslojavanje hrvatskoga jezika Ivo Pranjković
Popularna hrvatska književnost i kultura Krešimir Nemec
2006. Jezik i književni tekst Ivo Pranjković
Ideologije i ideologemi hrvatske književnosti Krešimir Nemec
2007. Izražavanje načinskih i količinskih značenja u hrvatskome jeziku Ivo Pranjković
Hrvatska književnost i kultura pedesetih Davor Dukić
2008. Prostor u jeziku Ivo Pranjković
Hrvatska književnost i kultura šezdesetih Davor Dukić
2009. Povijest hrvatskoga jezika Ivo Pranjković
Književne prakse sedamdesetih Krešimir Bagić
2010. Sintaksa i suprasintaksa hrvatskoga jezika Ivo Pranjković
Književnost i kultura osamdesetih Krešimir Bagić
2011. Hrvatski jezik u predstandardizacijskome razdoblju Ivo Pranjković
Književnost i kultura devedesetih Krešimir Bagić
2012. Vrijeme u jeziku Ivo Pranjković
Nulti stupanj pisma Krešimir Bagić
2013. Otpor. Subverzivne prakse u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi Krešimir Mićanović
Maša Kolanović
2014. Jezične, kulturne i književne politike Maša Kolanović
Krešimir Mićanović
2015. Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi Maša Kolanović
Krešimir Mićanović
2016. Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi Maša Kolanović
Krešimir Mićanović
2017. Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi Maša Kolanović
Tatjana Pišković
2018. Metafora u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi Maša Kolanović
Tatjana Pišković
2019. Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi Maša Kolanović
Tatjana Pišković
2021. Binarnosti i suprotnosti u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi Maša Kolanović
Tatjana Pišković
2022. Pedeset godina hrvatskih odjeka: ishodišta i dosezi Suzana Coha
Zrinka Jelaska
2023. Prožimanja u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi Suzana Coha
Iva Nazalević Čučević
2024. (Kratki) spojevi u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi Suzana Coha
Igor Marko Gligorić