8. 3. 2011.

40. seminar: korisne informacije

Dolazak i odlazak polaznika

Polaznici 40. seminara Zagrebačke slavističke škole očekuju se u Dubrovniku, u hotelu »Lero«, u nedjelju 21. kolovoza 2011. Program će, prema rasporedu, početi u ponedjeljak ujutro (svečano otvorenje seminara i uvodno predavanje). Nastava u lektoratima započinje u utorak. Seminar završava s radom 2. rujna 2011. Odlazak polaznika predviđen je najkasnije za subotu 3. rujna 2011.

Od Zračne luke Dubrovnik može se doći redovitim autobusnim prijevozom do stare gradske jezgre (autobusna stanica Pile) ili do glavnog autobusnog kolodvora. Od Pila do hotela Lero dolazi se autobusom broj 4, odnosno od glavnog autobusnog kolodvora do hotela autobusom broj 7.

Troškove putovanja (dolazak u Dubrovnik i odlazak sa seminara) snose sami polaznici.

Smještaj

Polaznici Škole bit će smješteni u Hotelu Lero, Iva Vojnovića 14, u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama i imat će puni pansion. Škola snosi troškove 13-dnevnog hotelskog smještaja za stipendirane polaznike isključivo u razdoblju: nedjelja 21. kolovoza – subota 3. rujna 2011. Troškove eventualnog smještaja prije 21. kolovoza odnosno poslije 3. rujna snose sami polaznici.

Najveći dio programa (rad u lektoratima i proseminarima, predavanja, kulturna zbivanja) odvija se u prostorima Poslijediplomskoga središta u Dubrovniku, Don Frana Bulića 4. Od hotela do Poslijediplomskoga središta potrebno je petnaestak minuta hoda.

Diplome

Polaznici Zagrebačke slavističke škole dužni su sudjelovati u nastavnom programu (redovito pohađati odabrani obvezni lektorat/proseminar i predavanja) i izvannastavnom kulturnom programu. Polaznici koji primjereno odrade svoje obveze na kraju dobivaju diplomu s potpisima voditelja Škole i dekana Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na diplomi će biti naveden naziv odslušanoga lektorata/proseminara na temelju kojega će polazniku biti dodijeljena 3 ECTS-boda.

Vize

Molimo polaznike kojima je za ulazak i za dvotjedni boravak u Republici Hrvatskoj potrebna viza da je na vrijeme pribave kako bi pravodobno došli na seminar. Zagrebačka slavistička škola ne može posredovati u proceduri dobivanja viza i ne može davati jamstvena pisma.

Zdravstveno osiguranje

Preporučujemo polaznicima da pribave potvrde o zdravstvenom osiguranju koje će im omogućiti prikladnu zdravstvenu zaštitu i izvan granica njihovih zemalja. Zagrebačka slavistička škola ne može pokriti eventualne troškove liječenja.

Organizacijski odbor

doc. dr. Krešimir Mićanović, voditelj Škole
doc. dr. Tomislav Bogdan, zamjenik voditelja
Anera Ryznar, prof., programska tajnica
Božena Jurčić, financijska tajnica
Nevenka Vručina, administrativna tajnica