16. 8. 2014.

Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi

Zbornik radova

Uredila: Lana Molvarec

Zagreb, 2014.

152 str. | 17×24 cm | meki uvez

ISBN 978-953-175-515-3

Narudžbenica

Ovogodišnji tematski zbornik Zagrebačke slavističke škole Mjesto, granica, identitet. Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi nastavak je nastojanja započetih prošle godine da se nakon završenih projekata suvremenih čitanja hrvatske lirike, drame i proze istraživanje okrene kulturološkim i interdisciplinarnim temama. Središnja tematska os inspirirana je paradigmom zaokreta k prostoru (spatial turn), čime se pojam prostora nastoji konceptualizirati u potpunijem značenju; nadilaze se njegova isključivo geofizička obilježja te se on promatra kao društveni i kulturni proizvod. U većini tekstova u središtu je interesa bila književna, tj. jezična reprezentacija prostora gdje najviše dolazi do izražaja povratna sprega tih reprezentacija koje ujedno i opisuju i stvaraju prostor o kojemu je riječ. Autori tekstova u zborniku su: Marina Blagaić Bergman, Ivana Brković, Stipe Grgas, Tatjana Jukić, Katarina Luketić, Lana Molvarec, Katarina peović Vuković, Marina Protrka Štimec.

Sadržaj

Uvod (Lana Molvarec)

 • Marina Blagaić Bergman
  Reprezentacije otoka, potrošnje otočnosti – otoci i otočani između geografije i diskursa
 • Ivana Brković
  Identitet prostora i prostori identiteta/alteriteta u epu Dubrovnik ponovljen Jakete Palmotića Dionorića
 • Stipe Grgas
  O hrvatskome spacijalnom imaginariju
 • Tatjana Jukić
  Matošev Emerson, ili konzekvencije flanerizma
 • Katarina Luketić
  Krhotine, kamenščiki, suveniri. Književni prostori sjećanja i političke naracije o pripadnosti
 • Lana Molvarec
  »Sjevernjačke vizije« Bekima Sejranovića i Davora Špišića. Skandinavci i Drugi
 • Katarina Peović Vuković
  Virtualni prostor i problem virtualnosti. Simboličko, Imaginarno i Realno kao virtualno
 • Marina Protrka Štimec
  »Ovo tursko i iracionalno«. Orijent kao bolest, otrov i lijek u Travničkoj hronici Ive Andrića