19. 8. 2014.

Ivan Marković

Hrvatski pravopisi

Premda načinjeni s pomnjom, popisi nemaju namjeru biti ni potpuni, ni konačni, a ni bibliografski pedantni. Podložni su provjeri, korekcijama i dopunama. Svrha im je praktična – namijenjeni su domaćim i stranim studentima hrvatskoga jezika.

Zadnja izmjena: 19. kolovoza 2014.

Kratki navuk za pravopìszanye horvatzsko za pòtrebnozt nàrodnih skol = Anleitung zur kroatischen Rechtschreibung zum Gebrauche der Nationalschulen im Königreiche Kroatien, Budim (Ofen) 1779. Pretisak: Zagreb 2003. Kodifikacija kajkavskoga pravopisa.

Uputjenje k’slavonskomu pravopisanju za potrebu narodnieh ucsionicah u Kraljestvu Slavonie = Anleitung zur slawonischen Rechtschreibung zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Slawonien, Budim (Ofen) 1779. Pripisan Antunu Mandiću. Pretisak: Osijek 1998. Dostupno na: http://hazu.arhivpro.hr. Kodifikacija slavonskoga pravopisa.

Naputchenye vu horvatzko pravopiszanye. Z-pravochtenyem y glaszomerenyem, za potrebnozt narodnih skol Vugerzkoga y Horvatzkoga Orszaga, Budim (Ofen) 1780. Prošireno izdanje Kratkoga navuka iz 1779.

Naputchenye za horvatzki prav chteti y piszati, Budim 11808, 21830, 31832. Pretisak: Zabok – Donja Stubica 2004. Izbačen dio na njemačkom jeziku (Kratkoga navuka) pa je to prvi jednojezični hrvatski pravopis.

Josip Partaš, Pravopis jezika ilirskoga, Zagreb 1850. Pretisak: Zagreb 2002. Kodifikacija zagrebačkoga (ilirskoga) pravopisa. Zagrebačku ortografiju s više su odjeka od Partaša u zasebnim poglavljima svojh slovnica kodificirali Babukić i Tkalčević.

Marcel Kušar, Nauka o pravopisu jezika hrvackoga ili srpskoga (fonetičkom i etimologijskom), Dubrovnik 1889. Pretisak: Zagreb 2009.

Ivan Broz, Hrvatski pravopis, Zagreb 11892, 21893, Dragutin Boranić (priredio) Dra Ivana Broza Hrvatski pravopis, Zagreb 31904, 41906, 51911, 61915.

Milovan Gavazzi, Pravopisni rječnik s pravopisnim pravilima, Zagreb 11920 (anonimno), 21921.

Dragutin Boranić, Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 11921, 21923, 31926, 41928, 51930, Pravopis hrvatskosrpskoga jezika, Zagreb 61934, 71937, Pravopis hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 41940 (sic!, ponovljeno 4. izdanje, tzv. banovinsko), 81941, 91947, 101951.

Ivan Esih, Hrvatski pravopisni rječnik, Zagreb 1940.

Franjo Cipra Petar Guberina Kruno Krstić, Hrvatski pravopis, Zagreb 1941. Neobjavljen, odnosno objavljen tek: Zagreb 1998.

Adolf Bratoljub Klaić (uz suradnju članova Hrvatskoga državnog ureda za jezik), Koriensko pisanje, Zagreb 11942, 21942.

Franjo Cipra Adolf Bratoljub Klaić (uz suradnju članova Ureda za hrvatski jezik), Hrvatski pravopis, Zagreb 1944. Pretisak: Hrvatski korijenski pravopis, Zagreb 1992.

Pravopisna komisija (stilizacija teksta: Ljudevit Jonke – Mihailo Stevanović): Pravopis hrvatskosrpskoga književnog jezika s pravopisnim rječnikom, Zagreb – Novi Sad 1960. Kao rkp. 1958.

Pravopisna komisija (prir. Ljudevit Jonke – Mihailo Stevanović), Pravopis hrvatskosrpskoga jezika. Školsko izdanje, Zagreb – Novi Sad 11960, 21962, 31964, 41966, 51967, 61968, 71969, 81970.

Stjepan Babić Božidar Finka Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Zagreb 11971. Zabranjen, pretisci: London 1972, Zagreb 1990, (dotjerano) 21994, 31995, 41996, (prerađeno) 52000, 62002, 72003, 82004, 92006.

Vladimir Anić Josip Silić, Pravopisni priručnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 11986, 21987, 31990 (1994. povučeno iz distribucije), Pravopis hrvatskoga jezika, Zagreb 2001.

Slaven Batnožić Branko Ranilović Josip Silić, Hrvatski računalni pravopis (uz računalni spelling-checker), Zagreb 1996.

Pravopisni priručnik. Dodatak Velikom rječniku hrvatskoga jezika (prir. Ljiljana Jojić), Zagreb 2003.

Stjepan Babić Sanda Ham Milan Moguš, Hrvatski školski pravopis, Zagreb 12005, 22008.

Lada Badurina Ivan Marković Krešimir Mićanović, Hrvatski pravopis, Zagreb 12007, 22008.

Stjepan Babić Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Zagreb 2010.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Hrvatski pravopis, Zagreb 2013.