19. 8. 2014.

Ivan Marković

Važniji hrvatski jezični savjetnici

Premda načinjeni s pomnjom, popisi nemaju namjeru biti ni potpuni, ni konačni, a ni bibliografski pedantni. Podložni su provjeri, korekcijama i dopunama. Svrha im je praktična – namijenjeni su domaćim i stranim studentima hrvatskoga jezika.

Zadnja izmjena: 19. kolovoza 2014.

I. Savjetnici i savjetničke knjige (bez razlikovnih rječnika)

Vatroslav Rožić, Barbarizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, Zemun 11904, »Barbarizmi« u hrvatskom jeziku, Zagreb 21908, 31913. Pretisak: Zagreb 1998.

Nikola Andrić, Branič jezika hrvatskoga, Zagreb 11911, 21911. Pretisak: Zagreb 1997.

Tomo Maretić, Hrvatski ili srpski jezični savjetnik, Zagreb 1924.

Marko Soljačić, Jezični i stilistički savjetnik, Zagreb 1939.

Ivo Frol, Kako ćeš pravilno pisati?, Zagreb 1940.

Mirko Cerovac, Jezični savjetnik za uredske kadrove, Zagreb 1960.

Mirko Cerovac, Poslovni jezik, Zagreb 1964.

Ljudevit Jonke, Književni jezik u teoriji i praksi, Zagreb 11964, 21965.

Radovan Vidović, O suvremenom stanju našega jezika masovne komunikacije – Mali rječnik naše suvremene nepismenosti, Split 1968.

Radovan Vidović, Kako ne valja – kako valja pisati, Zagreb 1969.

Ljudevit Jonke, Hrvatski književni jezik danas, Zagreb 1971.

Slavko Pavešić (ur.) – Vida Barac Grum Dragica Malić Zlatko Vince, Jezični savjetnik s gramatikom, Zagreb 1971.

Ivan Brabec, Sto jezičnih savjeta, Zagreb 11982, 31984.

Radovan Vidović, Jezični savjeti, Split 1983.

Stjepan Babić, Hrvatska jezikoslovna čitanka, Zagreb 1990.

Stjepko Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb 1990.

Marko Samardžija (ur.) Jezični purizam u NDH. Savjeti Hrvatskoga državnog ureda za jezik, Zagreb 1993, Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Zagreb 2008.

Vjekoslav Kaleb, Sveti govor, Zagreb 1994.

Franjo Tanocki, Hrvatska riječ. Jezični priručnik, Osijek 11994, 21995.

Stjepan Babić, Hrvatski jučer i danas, Zagreb 1995.

Stjepko Težak, Hrvatski naš osebujni, Zagreb 1995.

Mile Mamić, Jezični savjeti, Zadar 1996.

Govorimo hrvatski. Jezični savjeti, Zagreb 1997.

Ilija Protuđer, Pravilno govorim hrvatski, Split 11997, 21998.

Marko Kovačević, Hrvatski jezik između norme i stila, Zagreb 1998.

Ivan Zoričić, Hrvatski jezik u praksi, Pula 1998.

Stjepko Težak, Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Zagreb 1999.

Eugenija BarićLana HudečekNebojša KoharovićMijo LončarićMarko LukendaMile MamićMilica MihaljevićLjiljana ŠarićVanja ŠvaćkoLuka VukojevićVesna ZečevićMateo Žagar, Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb 1999.

Stjepko Težak, Hrvatski naš (ne)podobni, Zagreb 2004.

Marijan Stojković, Hrvatske jezične i pravopisne dvojbe, Zagreb 2005.

Ljudevit Jonke, O hrvatskome jeziku, Zagreb 2005.

Dalibor Brozović, Prvo lice jednine, Zagreb 2005.

Nives Opačić, Iza riječi, Zagreb 2005.

Nives Opačić, Hrvatski u zagradama, Zagreb 2006.

Jozo Dujmušić, Antibarbarus hrvatskoga jezika, Zagreb 2008.

Nives Opačić, Reci mi to kratko i jasno. Hrvatski za normalne ljude, Zagreb 2009.

Nives Opačić, Riječi s nahtkasna i kantunala (ili noćnog ormarića), Zagreb 2009.

Marija Bilić Mijana Donkov Andrea Fišer Romina Grčević Jasenka Ružić Biserka Sinković Alenka Tomljenović Ivana Ujević, Lektorska bilježnica, Zagreb 2011.

Nives Opačić, Hrvatski ni u zagradama, Zagreb 2012.

Nives Opačić, Novi jezični putokazi. Hrvatski na raskrižjima, Zagreb 2014.

II. Veće studije

Fran Kurelac, Fluminensia ili koječega na Rěci izgovorenâ, spěvanâ, prevedenâ i nasnovanâ…, Zagreb 1862.

Fran Kurelac, Vlaške rěči u jeziku našem, Rad JAZU 20, Zagreb 1872.

Fran Kurelac, Mulj govora nespretnâ i nepodobnâ nanešen na obale našega jezika ili O barbarismih, Rad JAZU 24, Zagreb 1873.

Luko Zore, Paljetkovanje, Rad JAZU 108, 110, 114, 115.

Tomo Maretić, Filologičko iverje, Vienac XVI, XVIII, Zagreb 1884, 1886.

Tomo Maretić, Dodatak Stilistici (antibarbarus), u: Gramatika…, Zagreb 11899.

Ivan Broz, Filologijske sitnice, Hrvatski učitelj, Zagreb 1886, Vienac, Zagreb 1889, 1891. Pretisak: Filološke sitnice i pabirci, Zagreb 2000.

Marcel Kušar, Narodno blago, Split 1934. Pretisak: Zagreb 1993.

III. Novinske rubrike

Mnogi hrvatski jezikoslovci surađivali su u jezičnosavjetničkim novinskim rubrikama koje su u svoje doba imale važan utjecaj na oblikovanje hrvatske jezične kulture – Jozo Dujmušić (Obzor, Hrvatska straža, Nezavisnost, Nastavni vjesnik), Marijan Stojković (Nastavni vjesnik), Vjekoslav Kaleb (Telegram), Ljudevit Jonke (Telegram, Vjesnik), Dalibor Brozović (Telegram, Vijenac), Vladimir Anić (15 dana), Stjepko Težak (Školske novine), Nives Opačić (Vijenac), Sanda Ham (Glas Slavonije) i dr.

Dobar dio tih savjeta objavljen je i u knjigama (v. popis I).

IV. Časopisi Hrvatski jezik i Jezik

Časopis Hrvatski jezik uređivao je Stjepan Ivšić, a izišlo je samo godište 1938–1939.

Časopis Jezik izlazi od g. 1952. i sustavno donosi jezične savjete.