3. 5. 2006.

35. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovani kroatisti i slavisti, poštovani prijatelji hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, 35. seminar Zagrebačke slavističke škole održat će se u Dubrovniku od 21. kolovoza do 2. rujna 2006. godine. I ove smo godine našim polaznicima pripremili bogat i sadržajno raznovrstan program. Njegovu okosnicu činit će jezikoslovni i književni ciklus predavanja, bogat i raznovrstan blok kulturnih sadržaja, problemski koncipirani lektorati i proseminari te stručni izleti. Uvjereni smo da će lepeza predviđenih sadržaja ponuditi polaznicima prikladnu sliku povijesti i suvremenoga stanja hrvatskoga jezika, književnosti i kulture.

Dosad je na Školi sudjelovalo više od dvije tisuće stranih kroatista i slavista (studenata, znanstvenika, prevoditelja...) iz pedesetak zemalja svijeta. Neki od njih su na Školi (u Dubrovniku, Zagrebu ili Puli) stjecali prva znanja o hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi, a neki su dolazili kako bi obogatili svoje već izgrađene stručne profile i karijere te kako bi stekli dodatnu kompetenciju reprezentiranja kroatistike u vlastitim sredinama.

Veseleći se susretu s kroatistima i slavistima s raznih strana svijeta koji će nas, nedvojbeno, sve i stručno i ljudski obogatiti, prijateljski vas pozdravljam i pozivam u Dubrovnik na 35. seminar Zagrebačke slavističke škole.

Prof. dr. Krešimir Bagić
voditelj Zagrebačke slavističke škole

Organizator

Zagrebačku slavističku školu (Hrvatski seminar za strane slaviste) organizira Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pokrovitelji

Budući da je Zagrebačka slavistička škola neprofitna institucija, njezin rad financijski podupiru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Ministarstvo kulture RH, Gradski ured za kulturu grada Zagreba, Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija.

Medijski pokrovitelj 35. seminara bit će Jutarnji list.

Polaznici

Polaznici Škole su strani studenti kroatistike i slavistike, nastavnici (profesori, docenti i asistenti) koji predaju hrvatski jezik i književnost na stranim sveučilištima, stručnjaci koji se bave kroatističkim temama u različitim znanstvenim ustanovama te prevoditelji s hrvatskoga jezika. Zadnjih se godina broj polaznika ustalio na oko 90.

Većina polaznika dobiva stipendije koje im dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. No, polaznicima mogu postati i oni koji su spremni sami platiti troškove sudjelovanja i dvotjednoga boravka u Dubrovniku.