14. 8. 2014.

Komparativni postsocijalizam. Slavenska iskustva

Zbornik radova

Uredila: Maša Kolanović

Zagreb, 2013.

460 str. | 17×24 cm | meki uvez

ISBN 978-953-175-475-0

Narudžbenica

Sadržaj

Uvod (Maša Kolanović)

 • Maša Kolanović
  Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva

Prostori sjećanja, sjećanja na prostor

 • Tanja Petrović
  Jugoslovenski socijalizam u muzeju: socijalističko nasleđe kao kulturna baština
 • Maciej Czerwiński
  Breme (post)komunizma. Hrvatski i poljski kulturni kodovi
 • Danijela Lugarić Vukas
  Komunalni pakleni šund: sjećanja na komunalni stan u postsovjetskoj Rusiji
 • Magdalena Bogusławska
  Od mauzoleja do caféa »Mumija«. Elementi kulinarske kulture u recepciji socijalizma u Poljskoj i postjugoslavenskim zemljama

Transformacije prostora, preslagivanja identiteta

 • Boris Koroman
  Predodžba prostora u suvremenoj hrvatskoj prozi: prostori tranzicije kao mjesta postsocijalističke artikulacije
 • Maciej Falski
  Čiji je gradski prostor? Urbana politika u postsocijalističkom društvu: primjer Varšave i Sarajeva
 • Orlanda Obad
  Zašto nam je kapitalistička nevolja milija od svih blaga ovoga svijeta: o stvaranju dobitnika i gubitnika na hrvatskom selu
 • Tihomir Brajović
  Postsocijalistički identitet(i) i komparativno izučavanje južnoslovenskih književnosti
 • Ivana Peruško
  Enjoy the Gap! Generacija Propasti Viktora Pelevina
 • Natalija Majsova
  Reartikulacija ruske ideje u suvremenom ruskom filmu: pet primjera
 • Sanja Šakić
  Pisac u egzilu, egzil u romanu: ispisivanje egzila u prozi Bore Ćosića i Davida Albaharija

Mentalitet, rod, alteritet

 • Tatjana Jukić
  Od Žižeka prema postsocijalizmu
 • Angelina Banović-Markovska
  Аfter The Fall of The Wall: tranzicijska iskustva postsocijalističkog Balkana
 • Ozren Biti
  Muška retorika i ženska motorika: očevi i kćeri hrvatskoga postsocijalističkog sporta
 • Lilijana Burcar
  Uništenjem socijalizma natrag u kapitalističko barbarstvo: društveno-ekonomski položaj žena
 • Dijana Jelača
  Sasvim moguć optimizam: žena i poslijeratni bosanski film
 • Aida Vidan
  Narativi drugosti i krize u južnoslavenskim filmovima novog milenija
 • Gordana P. Crnković
  Ja sam ti, ti si ja: o oslobađajućem antinacionalizmu
 • Radna grupa
  Otvorena učionica: vic, rat i genocid

Konzervativizam i otpor

 • Mate Kapović
  Jezik i konzervativizam
 • Nebojša Lujanović
  Odgovor Vlade Bulića i Andreja Nikolaidisa na reaktivaciju epskog narativa
 • Dubravka Bogutovac
  Bauk postmodernizma kruži palankom. Polemika »tradicionalista« i »postmodernista« u Književnim novinama, Beograd, 1996.