5. 8. 2015.

Dimenzije značenja

Zbornik radova

Uredio: Branimir Belaj

Zagreb, 2015.

348 str. | 17×24 cm | meki uvez

ISBN 978-953-175-561-0

Narudžbenica

Pored redovitih zbornika koji sadrže pisane inačice gostujućih predavača s godišnjih seminara Zagrebačka slavistička škola od 2010. godine potiče i objavljivanje posebnih uredničkih zbornika posvećenih književnoj problematici, a ove se godine prvi put pojavljuje i urednički zbornik posvećen jezičnim pitanjima. Zbornik radova Dimenzije značenja smješten je u tematski okvir kognitivne lingvistike i obuhvaća trinaest znanstvenih radova autora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije te jedan prikaz knjige. U zborniku je zastupljeno nekoliko kognitivnolingvističkih teorijskih potpravaca, od konstrukcijskih modela, osobito kognitivne gramatike, preko teorije konceptualne integracije i konceptualne metafore i metonimije pa do analize diskursa, a i tematski je također vrlo širok. Radovi Marija Brdara, Ide Raffaelli, Gabrijele Buljan, Mateusza-Milana Stanojevića i Darka Matovca posvećeni su pitanjima tvorbe riječi i leksičke semantike iz sinkronijske i dijakronijske perspektive; različitim morfosintaktičkim pitanjima bave se Maja Brala Vukanović i Mihaela Matešić, Eleni Bužarovska i Ljiljana Mitkovska, Barbara Kerovec, Goran Tanacković Faletar i Irena Zovko Dinković; politički diskurs zastupljen je u radovima Sanje Berberović i Nihade Delibegović Džanić te Tanje Gradečak-Erdeljić i Ivane Moritz; translatološkim se pitanjima bavi Goran Schmidt, a Ivo Pranjković napisao je prikaz knjige Branimira Belaja i Gorana Tanackovića Faletara. Najiskrenije zahvaljujem svim autorima koji su se odazvali pozivu za sudjelovanje u ovom zborniku i tako svojim prilozima doprinijeli daljnjoj promociji kognitivne lingvistike u Hrvatskoj, ali i šire.

Sadržaj

Predgovor (Branimir Belaj)

I. Znanstveni radovi

 • Sanja Berberović, Nihada Delibegović Džanić
  Bitno je biti...? – Teorija konceptualne integracije i internetski politički memovi
 • Maja Brala-Vukanović, Mihaela Matešić
  Croatian ‘pointing words’: Where body, cognition, language, context and culture meet
 • Mario Brdar
  On iconicity in word-formation: The case of embellished clippings in English “Down Under” and their counterparts in other languages
 • Gabrijela Buljan
  Polysemy within multifunctionality. On the locative meanings of the Croatian suffix -(j)ar(a)
 • Tanja Gradečak-Erdeljić, Ivana Moritz
  Vladari jezikom i jezik kao vladar
 • Barbara Kerovec
  K i ka: alomorfi ili različiti prijedlozi?
 • Darko Matovac
  Značenjski opis glagolskog prefiksa s- u hrvatskom jeziku
 • Liljana Mitkovska, Eleni Bužarovska
  Variation in clausal complementation: Macedonian and Bulgarian
  predicates ‘hope’ and ‘believe’
 • Ida Raffaelli
  Morfosemantička struktura hrvatskoga korijena kusiz dijakronijske perspektive
 • Goran Schmidt
  Applying Conceptual Metaphor Theory in cross-linguistic and translation research
 • Mateusz-Milan Stanojević
  Motivacija antonimnog para pridjeva dubok – plitakiskustvenim okvirom
 • Goran Tanacković Faletar
  O funkciji inicijalne pokazne zamjenice to u konstrukcijama s egzistencijalnim glagolima biti i imati
 • Irena Zovko Dinković
  Ekspletivna negacija u hrvatskome

II. Prikaz knjige

 • Ivo Pranjković
  Branimir Belaj i Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Knjiga prva, Imenska sintagma i sintaksa padeža, Disput, Zagreb, 2014.