30. 10. 2016.

Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi

Zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole

Urednici: Tatjana Pišković, Tvrtko Vuković

Zagreb, 2016.

216 str. | 16,5×23,5 cm | meki uvez

ISBN 978-953-175-589-4

Narudžbenica

Zbornik Drugi. Alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi sadrži pisane inačice predavanja održanih na 44. seminaru Zagrebačke slavističke škole (Dubrovnik, 17–28. kolovoza 2015). Tema predavačkog dijela Seminara nastala je kao rezultat osjećaja da živimo u doba koje, kada je riječ o problemu identiteta, obilježavaju duboka proturječja. S jedne se strane identitet u akademskoj zajednici smatra manje-više anakronim i prevladanim problemom. S druge je pak strane očito da financijski kapitalizam, novi mediji i u najširem smislu društvo spektakla pridonose sve bržem i temeljitom rastakanju osobnih i kolektivnih identitetskih mapa. Nadalje javljaju se novi i jačaju postojeći alternativni dru­štveni pokreti koji, zalažući se za pravo na razliku, zapravo brane granice novozaposjednutih zona identiteta te na taj način generiraju još dublje identitetske podjele. Naposljetku u tekućoj preraspodjeli svjetske moći problem nacionalnog suvereniteta, dakle nacionalnog identiteta, ponovno postaje mjesto ključnog prijepora i jaka moneta kojom političke i ekonomske elite trže i lokalno i globalno. Zbog toga nam je želja bila da u okviru 44. hrvatskog seminara za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole propitamo kakve oblike, uloge i mjesta figura drugosti zaposjeda u odnosu na naš „postojeći“ ili na naš „žuđeni“ kulturni identitet. Drugim riječima, zanimalo nas je u kakvu su odnosu jezični, književni i kulturni identiteti i alteriteti, koja je funkcija razlike u tom binarnom kodu i što se događa na mjestu koje ih istodobno spaja i razdvaja. Smatrali smo da je jedini način samospoznaje precizna analiza relacije koju uspostavljamo prema našoj drugosti. Stoga nam je cilj bio da u okviru predavačkog dijela programa, iz očišta različitih disciplina (filmologije, semiotike kulture, kontaktne lingvistike, sociolingvistike, znanosti o književnosti, kulturne antropologije, etičke i političke teorije) postavimo barem neka važnija pitanja o drugome i drugosti u našoj kulturi te da pokrenemo istraživanja procesa koji se zbivaju u zoni dodira identiteta i alteriteta.

Sadržaj

Urednička bilješka (Tvrtko Vuković)

 • Mislava Bertoša
  Diskurs i Drugi: o nekim obilježjima jezičnih interakcija psihijatra i pacijenta od kraja 19. do sredine 20. stoljeća
 • Maciej Czerwiński
  Topografija Drugog na hrvatskoj imaginarnoj mapi. Između konceptualizacije i demonizacije u ratnoj prozi
 • Morana Čale
  „Gdje nam je dokaz da naše ʻjaʼ traje“: Arsen, Filip, Melkior
 • Jasna Čapo
  Simboli, procesi, prijepori: prilog raspravama o hrvatskom identitetu
 • Zrinka Jelaska
  Ini hrvatski jezik i identitet – od stranoga do nasljednoga govornika
 • Maša Kolanović
  „Amerika“ i drugovi: prvost Sjedinjenih Američkih Država i trećost Jugoslavije
 • Katarina Luketić
  Balkan i/ili Europa. Kompleks pripadnosti i identitetska neuroza hrvatske kulture 1990-ih
 • Suzana Marjanić
  O zelenim kulturalnim studijima: životinjski alteriteti ili Životinja koja, dakle, jesam (J. Derrida)
 • Anja Nikolić-Hoyt
  Simbolički aspekti uporabe suvremenoga engleskog jezika: konstruiranje prestižnih i poželjnih identiteta
 • Petar Radosavljević
  Romi Bajaši u Hrvatskoj
 • Tvrtko Vuković
  Nenormalni. Normalizacijska kultura 19. stoljeća i hrvatska književnost fin de sièclea

Appendix

 • Popis sudionika 43. seminara Zagrebačke slavističke škole