Sintaksa hrvatskoga jezika / Književnost i kultura osamdesetih

Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole

Urednik: Krešimir Mićanović

Zagreb, 2011.

247 str. | 24 cm | meki uvez

ISBN 978-953-175-393-7

Preuzmite .pdf (2,6 MB)

Preuzmite .pdf (ilustracije) (15,1 MB)

Sadržaj

 • Proslov (Krešimir Mićanović)
 • Sintaksa i suprasintaksa hrvatskoga jezika
  • Tatjana Pišković: Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku promatrane iz perspektive roda
  • Ivo Pranjković: Red riječi
  • Milan Mihaljević: Pitanja u hrvatskome jeziku
  • Lada Badurina: Od sintakse prema suprasintaksi i dalje: Tradicionalna gramatika ili: Zašto tekst nije imao sreće s gramatikom (i gramatika s tekstom)
  • Marina Katnić-Bakaršić: Akademski diskurs i moć
 • Književnost i kultura osamdesetih
  • Krešimir Bagić: Od Partije bez teksta do strasti razlike (Hrvatska kultura i književnost osamdesetih)
  • Tvrtko Vuković: Melankolija, ulična heterotopija i jezik bez granica: Politika hrvatskog pjesništva osamdesetih godina dvadesetog stoljeća
  • Milovan Tatarin: Quorum – časopis mladih za sve generacije čitatelja
  • Maša Kolanović: Dekadentni socijalizam, prolog tranziciji: Hrvatski roman i popularna kultura u 80-ima
  • Feđa Vukić: Moša Pijade i Jim Morrison: Vizualna kultura osamdesetih godina u Hrvatskoj
 • Tema: Identitet
  • Zdenka Janeković Römer: Slavensko i romansko tkanje dalmatinskog i dubrovačkog identiteta
 • Kritička čitanja
  • Ana Ćavar: Novosti iz jezikoslovne kroatistike
  • Nikola Košćak: Izbor iz književne kroatistike
 • Appendix
  • Popis sudionika 39. seminara Zagrebačke slavističke škole