Vrijeme u jeziku / Nulti stupanj pisma

Zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole

Urednici: Tatjana Pišković i Tvrtko Vuković

Zagreb, 2013.

215 str. | ilustr. | 24 cm | meki uvez

ISBN 978-953-175-465-1

Preuzmite .pdf (3,2 MB)

Sadržaj

 • Urednička bilješka (Tvrtko Vuković)
 • Vrijeme u jeziku
  • Branimir Belaj: O vremenu i vremenskim značenjima u hrvatskome jeziku
  • Ivo Pranjković: Izražavanje vremenskih odnosa padežnim oblicima i prijedložno-padežnim izrazima
  • Željka Brlobaš: Sustav glagolskih vremena u hrvatskome jeziku
  • Lada Badurina: Vremenski odnosi na razini složene rečenice i teksta
  • Tatjana Pišković: Vremenski leksički koncepti u hrvatskome jeziku
 • Nulti stupanj pisma
  • Krešimir Bagić: Uvod u nulte
  • Anera Ryznar: Dezintegracija stvarnosne proze i novi pripovjedni modeli
  • Tvrtko Vuković: Lirika u tranziciji. Od trženja lirike do neutrživosti lirskih stvari
  • Katarina Peović Vuković: Književnost i remedijacija.
   Mediji kao kulturalna dominanta kasnog kapitalizma
 • Portret filologa
  • Josip Lisac: Stjepan Ivšić (1884–1962)
 • Appendix
  • Popis sudionika 41. seminara Zagrebačke slavističke škole