18. 12. 2019.

Metafore u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi

Zbornik radova 47. seminara Zagrebačke slavističke škole.

Urednice: Lana Molvarec, Tatjana Pišković

Zagreb, 2019.

274 str. | 24 cm | meki uvez

ISBN 978-953-175-784-3

Narudžbenica

Sadržaj

 • Urednička bilješka (Lana Molvarec i Tatjana Pišković)
 • Krešimir Bagić: Ujevićeva metafora i njezina jeka
 • Mario Brdar: Metafore i metonimije u interakciji
 • Jadranka Brnčić: Referencijalnost metafore u biblijskoj i Kamovljevoj Pjesmi nad pjesmama
 • Tatjana Jukić: Hrvatski roman 1960-ih: od metafore prema parataksi
 • Lana Molvarec: Junak na putu: mitologija, kontrakultura, samopomoć
 • Ida Raffaelli: Metafora u tvorbi i leksikalizaciji
 • Leo Rafolt: Režija baštine i njezini političko-metaforički dispozitivi: nacrt studije
 • Tea Rogić Musa: Metafora u lirskoj pjesmi
 • Mateusz-Milan Stanojević: Metafora i osjećaji u internetskom diskursu
 • Ljiljana Šarić: Pristup metafori u kognitivnoj lingvistici
 • Goran Tanacković Faletar: Između metonimije i metafore: stereotipi, predrasude, kolektivni stavovi i (ne)znanje o svijetu

Appendix

 • Popis sudionika 47. seminara Zagrebačke slavističke škole