Obvezni književni proseminar: Hanibal Lucić i hrvatska renesansa – ishodišta i odjeci

Doc. dr. sc. Ivan Lupić

ilupic@stanford.edu, ilupic@uniri.hr

Predmet je ovog seminara jedan od najfascinantnijih i najvažnijih književnih opusa hrvatske renesanse. Pomno čitanje vrlo raznolikih Lucićevih ostvarenja – od ljubavne lirike i drame do prigodnog i političkog pjesništva – poslužit će kao polazište za šira razmatranja o hrvatskoj renesansi, u čijem su oblikovanju hvarski književnici odigrali ključnu ulogu. Razmatrat će se složenost domaće književne tradicije na kojoj Lucić izgrađuje svoj opus, Lucićev jezični identitet, njegov odnos prema talijanskoj renesansi i prema mletačkoj vlasti, njegov zagonetni dijalog s Dubrovnikom, njegovo zanimanje za hrvatsku povijest, njegova uključenost u komunalni život Hvara te konačno povezanost Lucićevih književnih i graditeljskih nazora. Posebna pozornost posvetit će se Lucićevim tiskanim književnim zbirkama iz 1556. godine, koje se mogu svrstati među najljepše spomenike hrvatske renesansne knjige. Polaznici će Lucićevim tekstovima pristupati kao književno živima, otvorenima čitanjima kako iz perspektive ishodišta tako i iz perspektive estetskog odjeka u suvremenosti.