Obvezni jezikoslovni proseminar: Odjeci teorija i analiza – rekategorizacije u hrvatskoj (morfo)sintaksi

Dr. sc. Igor Marko Gligorić

igligoric@ffzg.hr

Proseminar je problemski postavljen te je zamišljen kao usmjerena rasprava koja slijedi nakon teorijskoga uvoda, prijedloga analize pojedinih gramatičkih opisa te analize primjera jezične uporabe. Na proseminaru će se razmotriti gramatičke, morfosintaktičke kategorije iz različitih teorijskih perspektiva te će se posebna pozornost usmjeriti na mijene u njihovim određenjima tijekom razvijanja jezikoslovne i gramatič(ars)ke misli, ponajprije hrvatske, a onda i one koja se tiče indoeuropskih jezika. Morfosintaktički će se analizirati kategorija vrste riječi, pričem će u žarištu interesa biti gramatičke kategorije prototipno karakteristične za konkretnu vrstu. U radu će se izdvojiti oni članovi određene kategorije vrste riječi koji ne odražavaju obilježja kategorije u cjelini ili ih čak uopće ne odražavaju (npr. imenice i pridjevi tzv. ø-sklonidbe, pluralia i singularia tantum, imenice kolebljiva roda, defektivni glagoli i sl.). U tome smislu posebno će se obraditi i brojevne riječi kao semantička kategorija, ne morfološki homogena. Razmotrit će se i prilog i prijedlog kao vrsta riječi, načini na koje se te kategorije definiraju te će se problematizirati postojanje konverzije kao rječogradnoga postupka. Odnos morfologije i sintakse, uključujući pitanje konverzije, dodatno će se analizirati na primjeru uzvika, veznika i čestica te njihova definiranja u jezikoslovnoj literaturi. Nakraju će se na primjerima analizirati odnos morfologije i sintakse te će se dodatno raspraviti više ili manje općeprihvaćene tvrdnje (kao što su npr. one da su rod i padež sintaktičke kategorije) i posljedice koje one imaju na jezični opis. Analizirajući službu riječi u rečenici, na primjerima će se razložiti (ne)opravdanost razdvajanja morfologije i sintakse.