Fakultativni jezikoslovni proseminar: Polazišta i novije analize negacije u hrvatskome jeziku

Doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević

ivanazalevic@gmail.com

Na fakultativnome jezikoslovnome proseminaru polaznici će se upoznati s novijim istraživanjima negacije u hrvatskome jeziku (npr. Zovko Dinković 2013, 2021; Kovačević 2016; Nazalević Čučević 2016) i pristupima koji su im prethodili. Usredotočit će se na sintaktičku negaciju - rečeničnu i parcijalnu. Na temelju primjera pristupit će klasifikaciji sredstava obaju tipova sintaktičke negacije, osobitostima njihova položaja, značenjskim implikacijama te analizi pojava u vezi s negacijom poput niječnoga slaganja (npr. Nikada mi ni o čemu osobnome nije govorio), dvostruke negacije (npr. Nije da nije povučen), ekspletivne negacije (npr. Čekaj me dok ne dođem, Bojim se da ne padne), podizanja negacije (npr. Mislim da nisam spreman to napraviti, Ne mislim da sam spreman to napraviti). i sl. Osobitosti sintaktičke negacije u hrvatskome jeziku moći će supostaviti onima u materinskome jeziku.