(Kratki) spojevi u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća (obvezni književni proseminar 1. tjedan)

Izv. prof. dr. sc. Suzana Coha

scoha@ffzg.unizg.hr

Tema seminara bit će hrvatska književnost 19. stoljeća kao razdoblja u kojemu se ona uspostavila kao moderna nacionalna i umjetnička institucija te kao stožerni medij oblikovanja nacionalnoga identiteta. S obzirom na to, prikazat će se spojevi tzv. novije s tzv. starijom hrvatskom književnošću, kao i spojevi hrvatske s drugim nacionalnim književnostima koje je ona pretpostavljala kao srodne ili "uzorne", ali i kao konkurentske. Na primjeru izabranih tekstova kanonskih hrvatskih autora 19. stoljeća obrađivat će se književnopovijesna razdoblja hrvatskoga narodnog preporoda i(li) romantizma, Šenoina doba, realizma i prve moderne. S osloncem na koncept "historije dugoga trajanja" F. Braudela, u kojemu, međutim, po J. Le Goffu, ima mjesta za periodizaciju, ukazat će se na spajanja različitih književnih činjenica i fenomena koja su rezultirala mnogostrukostima pojedinačnih i postepenim ili naglim tranzicijama između susjednih razdoblja. Osim o ulogama reprezentativnih autora i njihovih tekstova, na seminaru će biti riječi i o ulogama što su ih u profiliranju, integriranju i institucionaliziranju moderne hrvatske nacionalne književnosti imale političke stranake (narodnjačka i pravaška), književne i kulturne institucije (Kraljevska akademija znanosti; ilirske čitaonice; Matica ilirska/  hrvatska; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti) te književna i ina periodika (Kraljski Dalmatin; Luna; Danica;Kolo; Branislav; Zora dalmatinska; Vienac; Književnik).