(Ne)sporazumi u hrvatskoj književnosti 15. i 16. stoljeća (izborni književni proseminar 1. tjedan)

Doc. dr. sc. Goranka Šutalo

gsutalo@ffzg.unizg.hr

Na temelju analize izabranih književnih tekstova kanonskih autora hrvatske književnosti 15. i 16. stoljeća (Džore Držić, Šiško Menčetić, Hanibal Lucić, Marko Marulić, Barne Karnarutić, Mavro Vetranović, Marin Držić, Petar Hektorović) prikazat će se različiti aspekti (ne)sporazuma koji uključuju sljedeće komponente: tipove ljubavnih diskursa u hrvatskoj lirici 15. i 16. stoljeća, pogrešnu atribuciju književnih djela (problem autorstva) kao i optužbe za plagiranje. Uz navedeno, raspravljat će se i o problemu žanrovske hibridnosti književnih djela kao posljedice "nesporazuma" među književnim povjesničarima. Istraživački kontekst bit će dodatno proširen i analizom tematskoga svijeta književnih djela koji je vezan uz povijesni kontekst pa će se, na temelju analize književnih tekstova, nastojati raspraviti i o kulturnim, odnosno društvenim pojavama (ideologija, politika i sl.) u hrvatskim zemljama 15. i 16. stoljeća (dominantno Dubrovnik i Dalmacija), uz fokus na ideologeme koji se u tim tekstovima "skrivaju".