46. hrvatski seminar za strane slaviste

46. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 21. kolovoza do 1. rujna 2017. Sudjelovanjem u nastavnome dijelu programa, odnosno u radu lektorata i proseminara, polaznici će moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika i proučavati odabrane lingvističke, književne, povijesne i kulturološke teme. Uporište predavačkoga dijela seminarskoga programa jesu predavanja. Ona će se ove godine koncentrirati oko teme Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.

Više

46. seminar: korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, vizama, zdravstvenome osiguranju i Organizacijskome odboru Seminara.

Više

Raspored 46. seminara

Detaljan raspored predavanja, kulturnih događaja i stručnih izleta.

Više