47. hrvatski seminar za strane slaviste

47. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 20. do 31. kolovoza 2018. Sudjelovanjem u nastavnome dijelu programa, odnosno u radu lektorata i proseminara, polaznici će moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika i proučavati odabrane lingvističke, književne, povijesne i kulturološke teme. Uporište predavačkoga dijela seminarskoga programa jesu predavanja. Ona će se ove godine koncentrirati oko teme Metafore u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.

Više

47. seminar: korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, vizama, zdravstvenome osiguranju i Organizacijskome odboru Seminara.

Više