49. hrvatski seminar za strane slaviste

Seminar se trebao održati u Dubrovniku od 17. do 28. kolovoza 2020, no zbog aktualne epidemiološke situacije odgađa se za sljedeću godinu.

Više