Otvorenje 49. hrvatskoga seminara za strane slaviste

U ponedjeljak 16. kolovoza 2021. u Poslijediplomskome središtu u Dubrovniku otvoren je 49. hrvatski seminar za strane slaviste Zagrebačke slavističke škole. U Dubrovniku je još 1972. godine održan prvi seminar Slavističke škole kojime je ona službeno i započela s radom, nastojeći ponajprije poticati i promicati poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture među inozemnim studentima slavistike te među znanstvenicima i nastavnicima na stranim sveučilištima i institutima. Središnja je tema jednotjednoga programa koji će trajati do nedjelje 22. kolovoza Binarnosti i suprotnosti u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.

Više

Staro i novo, lako i teško i drugi binarizmi u opusu Ignjata Đurđevića

Književnoznanstveni i kulturološki ciklus predavanja 49. hrvatskoga seminara za strane slaviste otvorila je izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, predstojnica Katedre za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskome je fakultetu studirala kroatistiku i južnoslavenske filologije. Doktorirala je 2006. godine, a za knjigu Zaman će svaki trud. Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku (2012) nagrađena je Godišnjom nagradom FF-a Sveučilišta u Zagrebu. Tema su njezina predavanja binarizmi u opusu Ignjata Đurđevića.

Više

Ćirilica: komu mati, kome maćeha?

Jezikoslovni ciklus predavanja 49. seminara za strane slaviste otvorio je redoviti profesor u trajnome zvanju dr. sc. Mateo Žagar, predstojnik Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Profesor Žagar dugogodišnji je suradnik Zagrebačke slavističke škole na kojoj je vodio tečajeve hrvatskoga jezika za strane slaviste, tečajeve staroslavenskoga i starohrvatskoga jezika te je bio pozvani predavač. Od 2008. član je Upravnoga vijeća Staroslavenskoga instituta, a od 2014. član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Autor je znanstvenih monografija i brojnih znanstvenih radova. Od 2015. glavni je urednik časopisa Croatica koji izdaje Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo.

Više

Dubrovnik: obilazak povijesne jezgre Grada

Nakon svečanoga otvorenja i dvaju pozvanih predavanja polaznici Seminara imali su priliku obići povijesnu gradsku jezgru uz stručno vodstvo izv. prof. dr. sc. Lahorke Plejić Poje. Nakon okupljanja ispred zgrade Poslijediplomskoga središta, krenuli su u šetnju prostorom i vremenom: od Pila do Ploča i kroz stoljeća.

Više