50. hrvatski seminar za strane slaviste

50. hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 21. do 31. kolovoza 2022. U okviru lektorata polaznici će usavršavati znanje hrvatskoga, a u okviru proseminara raspravljat će o odabranim jezikoslovnim, književnim, povijesnim i kulturnim temama. S obzirom na to da ove godine Zagrebačka slavistička škola slavi svoju zlatnu obljetnicu, okosnica će znanstvenih predavanja biti Pedeset godina hrvatskih odjeka: ishodišta i dosezi.

Više