Program 50. seminara

Dnevni raspored rada

8.45–9.30 Izborni proseminari (jedan jezikoslovni i jedan književni)
9.30–11.50 Obavezni proseminari (dva jezikoslovna i dva književnoznanstvena) i lektorati (dvije razine)
12.00–13.00 Predavanje I
13.00–14.00 Predavanje II
15.00–20.00 Terenska nastava
20.00–23.00 Kulturni program

Nedjelja, 21. kolovoza 2022.

17.30–18.30 Registracija
19.00–20.00 Zajednička večera
20.00–22.00 Uvodni susret

Ponedjeljak, 22. kolovoza 2022.

10.00–11.00 Svečano otvaranje
11.00–12.45 Obvezni lektorat/proseminar
13.00–14.00 Ivana Vidović Bolt: Pogled na Zagrebačku slavističku školu s pedesete skaline
17.30–18.30 Razgledavanje stare gradske jezgre
18.30–19.30 Obilazak zidina
21.00–22.30 Dubrovačke ljetne igre – koncert

Utorak, 23. kolovoza 2022.

8.45–9.30 Fakultativni lektorat/proseminar
9.30–11.50 Obvezni lektorat/proseminar
12.00–13.00 Krešimir Mićanović: Hrvatski književni jezik – jezična politika 1970-ih i 1980-ih
13.00–14.00 Tvrtko Vuković: Čitanje i nečitljivo u „Povratku Filipa Latinovicza“
21.00 Dubrovačke ljetne igre – predstava

Srijeda, 24. kolovoza 2022.

8.45–9.30 Fakultativni lektorat/proseminar
9.30–11.50 Obvezni lektorat/proseminar
12.00–13.00 Tatjana Pišković: Leksička sinegdoha u hrvatskome jeziku
13.00–14.00 Krešimir Bagić: Tekuće hrvatsko pjesništvo – na prvi pogled
21.00–23.00 Okrugli stol – Pedeset godina Zagrebačke slavističke škole (sudjeluju S. Botica, K. Bagić, K. Mićanović, T. Vuković, T. Pišković, Z. Jelaska; predstavlja M. Malnar Jurišić)

Četvrtak, 25. kolovoza 2022.

8.45–9.30 Fakultativni lektorat/proseminar
9.30–11.50 Obvezni lektorat/proseminar
12.00–13:00 Ivan Lupić: Hanibal Lucić i Dubrovnik
17:30–19.30 Čitanje na Lovrijencu
21.00–23.00 Filmska večer

Petak, 26. kolovoza 2022.

8.45–9.30 Fakultativni lektorat/proseminar
9.30–11.00 Obvezni lektorat/proseminar
11.30−13.30 Posjet Umjetničkoj galeriji
15.00−16.00 Ana Ćavar i Lahorka Plejić Poje: Hrvatski jezik: povijest i uloge nastavnog predmeta
20:00–22.00 Svečano otvaranje i razgledavanje izložbe Predmet: Hrvatski u Etnografskome muzeju

Subota, 27. kolovoza 2022.

8.45–9.30 Fakultativni lektorat/proseminar
9.30–11.50 Obvezni lektorat/proseminar
12.00–13.00 Tanja Kuštović: Čarolija u hrvatskom jeziku i književnosti od srednjega vijeka do danas
21.00 Književna večer (sudjeluju P. Pavličić i J. Matanović; predstavlja S. Coha)

Nedjelja, 28. kolovoza 2022.

9.30–18.00 Stručni izlet na Elafite

Ponedjeljak, 29. kolovoza 2022.

8.45–9.30 Fakultativni lektorat/proseminar
9.30–11.50 Obvezni lektorat/proseminar
12.00–13.00 Boris Kuzmić: Suodnos dijakronije i sinkronije u gramatičkome opisu riječi u hrvatskome standardnom jeziku
13.00–14.00 Dolores Grmača: Evine kćeri: žene o ženama u predmodernoj hrvatskoj književnosti
15.30–20.00 Stručni izlet na Lokrum

Utorak 30. kolovoza 2022.

8.45–9.30 Fakultativni lektorat/proseminar
9.30–11.50 Obvezni lektorat/proseminar
12.00–13.00 Martin Schou Madsen: Sličnosti i razlike hrvatskoga i srpskoga iz prizme utjecaja stranih jezika
13.00–14.00 Leszek Małczak: Hrvatski odjeci u Poljskoj – problemi recepcije prijevodne književnosti u nacionalnoj književnosti i kulturi
21.00–23.00 Oproštajna večer

Srijeda, 31. kolovoza 2022.

9.30–11.00 Obvezni lektorat/proseminar
11.15–11.45 Dodjela potvrda ili diploma
12.00–13.00 Zatvaranje Škole