51. hrvatski seminar za strane slaviste

51. hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 21. kolovoza do 2. rujna 2023. U okviru lektorata polaznici će usavršavati znanje hrvatskoga, a u okviru proseminara raspravljat će o jezikoslovnim, književnim, povijesnim i kulturnim temama okupljenima oko centralne teme Seminara – Prožimanja u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi.

Više