Program 52. seminara

Nedjelja, 18. kolovoza

15:00–18:30 Registracija i smještaj
19:00–21:15 Upoznavanje polaznika s nastavnicima i rad u skupinama

Ponedjeljak, 19. kolovoza 

10:00–11:00 Svečano otvaranje 52. hrvatskog seminara za strane slaviste
11:15–12:45

Lektorati:
Konverzacija I (Iva Dragićević)
Konverzacija II (Tomislav Ćužić)
Konverzacija III (Ninoslav Radaković)

Obvezni proseminari:
(Kratki) spojevi u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća (Suzana Coha)
Zagonetka autorstva na spoju zbilje i fantazije (Gabrijela Puljić)
Kad se susretnu standardno i dijalektno (Marija Malnar Jurišić)
Spojevi sloja teksta i sloja glasa u hrvatskome jeziku (Ines Carović)

13:00–14:00 Predavanje: Hrvatska baština u frazeološkom zrcalu (Ivana Vidović Bolt)
17:30–18:15 Razgledavanje stare gradske jezgre
18:15–19:30 Obilazak zidina
21:00–23:00 Dubrovačke ljetne igre

Utorak, 20. kolovoza 

8:30–9:15 Izborni proseminari:
(Ne)sporazumi u hrvatskoj književnosti 15. i 16. stoljeća (Goranka Šutalo)
 Jezične biografije iliraca (Kristian Novak)
9:30–11:45 Obvezni proseminari ili lektorati
12:00–13:00 Predavanje: Kratki spojevi: još jednom o zamkama kontekstualizacijskih pristupa renesansnoj književnosti (Tomislav Bogdan)
13:00–14:00 Predavanje: Kratki spojevi u hrvatskoj sintaksi (Iva Nazalević Čučević)
16:00–18:30 Posjet franjevačkome i dominikanskome samostanu

Srijeda, 21. kolovoza 

8:30–9:15 Izborni proseminari
9:30–11:45 Obvezni proseminari ili lektorati
12:00–13:00 Predavanje: Frančezarije i moliérade: kratki spojevi u tumačenju (Cvijeta Pavlović)
15:30–19:00 Stručni izlet na Lokrum

Četvrtak, 22. kolovoza 

8:30–9:15 Izborni proseminari
9:30–11:45 Obvezni proseminari ili lektorati
12:00–13:00 Predavanje: Hrvatska jezična politika i hrvatski jezični identitet nakon donošenja Zakona o hrvatskom jeziku (Tomislav Stojanov)
17:00–19:00 Čitanje na Lovrjencu (nakon obilaska)
21:00–23:00 Hrvatski filmski klasici (projekcija)

Petak, 23. kolovoza 

8:30–9:15 Izborni proseminari
9:30–11:15 Obvezni proseminari ili lektorati
11:30–12:30 Predavanje: AGM, ili prolegomena za poetiku kratkog spoja (Tatjana Jukić)
12:40–14:30 Posjet Sponzi, Državnomu arhivu u Dubrovniku i Ogranku Matice hrvatske DU

Subota, 24. kolovoza 

7:00–8:15 Doručak
8:30–9:15 Izborni proseminari
9:30–11:45 Obvezni proseminari ili lektorati
12:00–13:00 Predavanje: Kratki (i doživotni) spojevi ilirskog pokreta (Kristian Novak)
21:00−23:00 Književna večer s Kristianom Novakom (moderira Ines Carović)

Nedjelja, 25. kolovoza

9:00–18:00 Cjelodnevni stručni izlet na Elafite (uključen ručak)

Ponedjeljak, 26. kolovoza

8:30–9:15 Izborni proseminari:
(Kratki) spojevi u hrvatskoj književnosti do početka 20. stoljeća do suvremenosti (Suzana Coha)
Pisamske biografije (Igor Marko Gligorić)
9:30–11:45 Lektorati:
Konverzacija I (Iva Dragićević)
Konverzacija II (Tomislav Ćužić)
Konverzacija III (Ninoslav Radaković)

Obvezni proseminari:
(Ne)sporazumi u hrvatskoj književnosti od 17. do 19. stoljeća (Goranka Šutalo)
Zagonetka autorstva na spoju zbilje i fantazije (Gabrijela Puljić)
Kontakti (an)organskoga u jeziku (Marija Malnar Jurišić)
Sinonimi u (kratkomu) spoju (Zrinka Jelaska)

12:00–13:00 Predavanje: Kratki spoj plana i izvedbe: fonološke osobitosti hrvatskih brzalica (Davor Nikolić)
13:00–14:00 Predavanje: Leksički binomi – kratki spojevi u frazeologiji (Irina Budimir)
21:00–23:00 Filmska večer

Utorak, 27. kolovoza

8:30–9:15 Izborni proseminari
9:30–11:45 Obvezni proseminari ili lektorati
12:00–13:00

Predavanje: "Kratki spojevi" na ekranu: rodovsko-žanrovska isprepletanja u suvremenom hrvatskom filmu (Etami Borjan)

15:00–21:00 Stručni izlet u Trsteno i Ston

Srijeda, 28. kolovoza

8:30–9:15 Izborni proseminari
9:30–11:45 Obvezni proseminari ili lektorati
12:00–13:00 Predavanje: Svaka je riječ važna – crpljenje značenja iz biblijskih prijevoda (Zrinka Jelaska)
14:15–15:45 Posjet Umjetničkoj galeriji

Četvrtak, 29. kolovoza 

8:30–9:15 Izborni proseminari
9:30–11:45 Obvezni proseminari ili lektorati
12:00–13:00 Predavanje: (Unutar)generacijski konflikti tranzicijske proze ili kratki spojevi u istosmjernim krugovima: Brešan–Aralica–Fabrio (Miranda Levanat-Peričić)
15:00–21:00 Stručni izlet u Cavtat (Kuća Vlaha Bukovca, Mauzolej obitelji Račić)

Petak, 30. kolovoza 

8:30–9:15 Izborni proseminari
9:30–11:45 Obvezni proseminari ili lektorati
12:00–13:00 Predavanje: (Kratki) spojevi na granicama Krležina Izleta u Rusiju (Krystyna Pieniążek-Marković)
21:00–21:30 Dodjela Nagrade Zagrebačke slavističke škole (moderira Suzana Coha)
21:30–23:00 Završna večer sa svečanom dodjelom diploma

Subota, 31. kolovoza

9:30–11:45 Rad u skupinama
12:00–13:00 Svečano zatvaranje 52. hrvatskoga seminara za strane slaviste