35. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovani kroatisti i slavisti, poštovani prijatelji hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, 35. seminar Zagrebačke slavističke škole održat će se u Dubrovniku od 21. kolovoza do 2. rujna 2006. godine. I ove smo godine našim polaznicima pripremili bogat i sadržajno raznovrstan program. Njegovu okosnicu činit će jezikoslovni i književni ciklus predavanja, bogat i raznovrstan blok kulturnih sadržaja, problemski koncipirani lektorati i proseminari te stručni izleti. Uvjereni smo da će lepeza predviđenih sadržaja ponuditi polaznicima prikladnu sliku povijesti i suvremenoga stanja hrvatskoga jezika, književnosti i kulture.

Više

Program 35. seminara

35. seminar Zagrebačke slavističke škole održat će se od 21. 8. do 2. 9. 2006. u Dubrovniku. Najveći dio programa odvijat će se u prostorima Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta (Frana Bulića 4). Pet je bitnih oblika posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola koristi u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati i proseminari, prevoditeljska radionica, tematski ciklusi predavanja, kulturna događanja i stručni izleti.

Više

Raspored 35. seminara

Detaljan raspored predavanja, kulturnih događaja i stručnih izleta.

Više

Korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, zdravstvenom osiguranju i organizacijskom odboru Seminara.

Više