Napomena o autorskim pravima

Sadržaji na internetskim stranicama Zagrebačke slavističke škole namijenjeni su isključivo osobnoj uporabi. To znači da je dopušteno njihovo preuzimanje, ispisivanje i širenje, pod uvjetom da je svrha tih djelatnosti privatne naravi.

Za svaku drugu uporabu, primjerice za objavljivanje tih sadržaja u drugim medijima, bilo tiskanim ili elektroničkim, treba prethodno dobiti pismeno dopuštenje Zagrebačke slavističke škole kada su posrijedi njezine publikacije i drugi sadržaji koji se odnose na nju, odnosno treba zatražiti dopuštenje odgovarajućih autora kada su posrijedi tekstovi iz rubrike »Anagram«.

Potonji sadržaji intelektualno su vlasništvo svojih autora, a Zagrebačka slavistička škola nije ovlaštena da dopuštenje za njihovo objavljivanje prenosi na treće pravne ili fizičke osobe.