43. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovane kolegice i kolege, 43. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 18. do 29. kolovoza 2014. U nastavnome dijelu programa, sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara, polaznici će moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne, povijesne i kulturološke teme. Uporište predavačkoga dijela seminarskog programa jesu predavanja. Ovogodišnja je tema predavanja Jezične, književne i kulturne politike. Dvanaest će stručnjaka iz različitih područja ponuditi suvremene perspektive na spomenutu temu.

Više

Program 43. seminara

Osnovni su oblici posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola primjenjuje u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati/proseminari, tematski ciklusi predavanja, fakultativni program, kulturna zbivanja i stručni izleti.

Više

43. seminar: korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, vizama, zdravstvenome osiguranju i Organizacijskome odboru Seminara.

Više

43. seminar: prijave

Svi kandidati koji se prijavljuju za sudjelovanje na 43. seminaru – neovisno o tome čine li to posredstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske ili Ministarstva u matičnoj državi, lektora za hrvatski jezik na svojim fakultetima ili se izravno obraćaju Upravi Zagrebačke slavističke škole – moraju poslati uredno ispunjenu prijavnicu do 15. svibnja 2014. na e-adresu: slavisticka.skola@ffzg.hr

Više

Raspored 43. seminara

Detaljan raspored programa 43. hrvatskog seminara za strane slaviste.

Više