36. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovani kroatisti i slavisti, poštovani prijatelji hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, 36. seminar Zagrebačke slavističke škole bit će održan u Dubrovniku od 20. kolovoza do 2. rujna 2007. godine. I ove smo godine našim polaznicima pripremili sadržajno bogat program. Njegovu okosnicu činit će jezikoslovni i književni ciklus predavanja, bogat i raznovrstan blok kulturnih sadržaja, problemski koncipirani lektorati i proseminari, prevoditeljska radionica te stručni izleti. Uvjereni smo da će predviđeni program našim polaznicima ponuditi prikladnu sliku povijesti i suvremenoga stanja hrvatskoga jezika, književnosti i kulture.

Više

Program 36. seminara

36. seminar Zagrebačke slavističke škole održat će se od 20. 8. do 2. 9. 2007. u Dubrovniku. Najveći dio programa odvijat će se u prostorima Međunarodnog središta hrvatskih sveučilišta (Frana Bulića 4). Pet je bitnih oblika posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola koristi u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati i proseminari, prevoditeljska radionica, tematski ciklusi predavanja, kulturna događanja i stručni izleti.

Više

Raspored 36. seminara

Detaljan raspored predavanja, kulturnih događaja i stručnih izleta.

Više

Korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, zdravstvenom osiguranju i prijavama.

Više

Konferencija za tisak Zagrebačke slavističke škole

Na konferenciji za tisak održanoj u ponedjeljak, 9. srpnja 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predstavljen je program 36. seminara Zagrebačke slavističke škole koji će biti održan u Dubrovniku od 20. kolovoza do 2. rujna ove godine.

Više