37. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovani kroatisti i slavisti, poštovani prijatelji hrvatskoga jezika, književnosti i kulture, 37. seminar Zagrebačke slavističke škole bit će održan u Dubrovniku od 25. kolovoza do 6. rujna 2008. godine. Našim polaznicima pripremamo raznovrstan i sadržajan program. Njegova uporišta bit će jezikoslovni ciklus predavanja posvećen temi Prostor u jeziku, književni ciklus posvećen temi Hrvatska književnost i kultura šezdesetih te niz programskih sadržaja kojima ćemo obilježiti 500. obljetnicu rođenja Dubrovčanina Marina Držića, najvećega hrvatskog dramskog pisca.

Više

Program 37. seminara

Pet je bitnih oblika posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola koristi u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati i proseminari, prevoditeljska radionica, tematski ciklusi predavanja, kulturna događanja i stručni izleti.

Više

Raspored 37. seminara

Detaljan raspored predavanja, kulturnih događaja i stručnih izleta.

Više

Korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, zdravstvenom osiguranju i prijavama.

Više

Konferencija za tisak Zagrebačke slavističke škole

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je u srijedu, 9. srpnja konferencija za tisak na kojoj je predstavljen program 37. seminara Zagrebačke slavističke škole koji će se već tradicionalno održati u Dubrovniku, i to od 25. kolovoza do 6. rujna ove godine.

Više