38. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovane kolegice i kolege, 38. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 24. kolovoza do 5. rujna 2009. Program seminara bit će raznovrstan i sadržajan. U nastavnom dijelu programa naši će polaznici sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne i povijesnokulturološke teme.

Više

Program 38. seminara

Pet je bitnih oblika posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola primjenjuje u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati/proseminari, prevoditeljska radionica, tematski ciklusi predavanja, kulturna događanja i stručni izleti.

Više

38. seminar: korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, vizama, zdravstvenom osiguranju i organizacijskom odboru Seminara.

Više

Raspored 38. seminara

Detaljan raspored predavanja, kulturnih događaja i stručnih izleta.

Više