40. hrvatski seminar za strane slaviste

Poštovane kolegice i kolege, 40. po redu hrvatski seminar za strane slaviste održat će se u Dubrovniku od 22. kolovoza do 2. rujna 2011. U nastavnom dijelu programa naši će polaznici sudjelovanjem u radu lektorata/proseminara moći poboljšati svoje znanje hrvatskoga jezika, odnosno proučavati odabrane lingvističke, književne i povijesnokulturološke teme. Uporišta su predavačkoga dijela ciklusi predavanja: ovogodišnji je jezikoslovni ciklus predavanja posvećen hrvatskom jeziku u predstandardizacijskom razdoblju, a književnoznanstveni ciklus književnosti i kulturi devedesetih godina prošloga stoljeća. Podrobnije informacije o Zagrebačkoj slavističkoj školi i 40. seminaru možete pronaći na našim stranicama.

Više

Program 40. seminara

Osnovni su oblici posredovanja kroatističkih sadržaja koje Škola primjenjuje u stručnome usavršavanju stranih kroatista: lektorati/proseminari, prevoditeljska radionica, tematski ciklusi predavanja, fakultativni program, kulturna zbivanja i stručni izleti.

Više

Raspored 40. seminara

Detaljan raspored programa 40. hrvatskog seminara za strane slaviste.

Više

40. seminar: korisne informacije

Ovdje navodimo praktične informacije o dolasku i odlasku, smještaju, diplomama, vizama, zdravstvenom osiguranju i organizacijskom odboru Seminara.

Više

40. seminar: prijave

Svi kandidati koji se prijavljuju za sudjelovanje na 40. seminaru – neovisno o tome čine li to posredstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske odnosno Ministarstva u matičnoj državi, lektora za hrvatski jezik na svojim fakultetima ili se izravno obraćaju Upravi Zagrebačke slavističke škole – obvezni su poslati uredno ispunjenu prijavnicu do 15. svibnja 2011. na e-adresu: slavisticka.skola@ffzg.hr

Više