Polaznici

Od 1972. do 2019. u radu Škole sudjelovalo je 2.975 polaznika iz 60 država, a ukupno je ostvareno 3.537 dolazaka. Klikom na ime zemlje otvara se popis polaznika.

Zemlja Broj polaznika Broj dolazaka
Albanija 1 1
Alžir 1 1
Argentina 2 2
Australija 31 33
Austrija 215 255
Azerbajdžan 1 1
Belgija 22 27
Bjelorusija 2 2
Bosna i Hercegovina 2 2
Bugarska 82 85
ČSSR – ČSFR 75 113
Češka 101 121
Danska 27 39
Egipat 10 14
Finska 42 50
Francuska 153 175
Gambija 1 1
Grčka 17 18
Indija 2 2
Irak 1 1
Irska 5 6
Italija 210 253
Japan 22 25
Jugoslavija, SFR 4 4
Kanada 32 33
Kenija 1 2
Kina 17 18
Koreja (Južna) 6 7
Kosovo 7 7
Kuba 4 4
Libanon 1 1
Litva 11 13
Luksemburg 2 2
Mađarska 199 250
Makedonija 33 35
Mauricijus 1 2
Meksiko 1 1
Namibija 1 1
Nizozemska 54 67
Norveška 37 39
Njemačka, DR 37 58
Njemačka, SR 247 272
Njemačka (od 1991) 263 285
Poljska 247 349
Portugal 6 7
Rumunjska 67 79
Rusija 42 51
Sirija 1 1
Sjedinjene Američke Države 154 165
Slovačka 70 75
Slovenija 74 90
Srbija 18 22
SSSR 99 122
Španjolska 15 24
Švedska 57 70
Švicarska 58 62
Tunis 1 1
Ukrajina 36 40
Velika Britanija 63 67