Polaznici

Od 1972. do 2019. u radu Škole sudjelovalo je 2.975 polaznika iz 60 država, a ukupno je ostvareno 3.537 dolazaka. Klikom na ime zemlje otvara se popis polaznika.

Zemlja Broj polaznika Broj dolazaka
Albanija 1 1
Alžir 1 1
Argentina 2 2
Australija 32 33
Austrija 217 259
Azerbajdžan 1 1
Belgija 22 27
Bjelorusija 2 2
Bosna i Hercegovina 3 3
Bugarska 84 88
ČSSR – ČSFR 75 113
Češka 100 123
Danska 27 40
Egipat 10 14
Finska 42 50
Francuska 153 175
Gambija 1 1
Grčka 17 18
Indija 2 2
Irak 1 1
Irska 5 6
Italija 211 254
Japan 22 25
Jugoslavija, SFR 4 4
Kanada 32 33
Kenija 1 2
Kina 17 18
Koreja (Južna) 6 7
Kosovo 7 7
Kuba 4 4
Libanon 1 1
Litva 11 13
Luksemburg 2 2
Mađarska 202 253
Makedonija 33 35
Mauricijus 1 2
Meksiko 1 1
Namibija 1 1
Nizozemska 54 67
Norveška 37 40
Njemačka, DR 37 58
Njemačka, SR 247 272
Njemačka (od 1991) 268 290
Poljska 252 358
Portugal 6 7
Rumunjska 67 79
Rusija 42 51
Sirija 1 1
Sjedinjene Američke Države 155 166
Slovačka 72 77
Slovenija 74 91
Srbija 19 23
SSSR 99 122
Španjolska 15 24
Švedska 57 70
Švicarska 59 63
Tunis 1 1
Ukrajina 36 40
Velika Britanija 64 68