Utjeha kaosa

Antologija suvremenog hrvatskog pjesništva

"Utjeha kaosa izronit će kao dobrodošla dosjetka, naslov za praćenje i čitanje novih knjiga hrvatskih pjesnika. Nisam slutio da ću dijalog o poeziji sa samim sobom, s drugima i oko drugih, nastaviti u pustolovini sastavljanja antologije suvremenoga hrvatskog pjesništva..."